TTTT Kỳ Đài APLUS 09h 15/11/2014 Nguyễn Huy Lam - Uông Dương Bắc

Tin Kỳ đài & CLB

aplus 09112014

Liên tiếp kích bại 2 danh thủ là Nguyễn Hoàng Lâm người mẫu (BDU) và Võ Minh Nhất (BPH) , Đài chủ Uông Dương Bắc sẽ bảo vệ ngôi Đài chủ lần thứ 3 của mình trước một danh thủ khác là KTQG Nguyễn Huy Lam tuyển thủ của đội TPHCM :

Nguyễn Huy Lam (KTQG) Tiên Thắng Uông Dương Bắc (Đài chủ)

aplus15112014 2

Tuy nhiên ở lần thứ 3 này Bắc đã không thành công và đành nhường ngôi Đài chủ cho Nguyễn Huy Lam .